Eye Doctor Lewiston

585 Main Street
Lewiston, ME 04240

(207) 389-3525
Fax: (207) 786-6725

Email us

Hours
Monday: 8 a.m. – 6 p.m.
Tuesday: 8 a.m. – 5 p.m.
Wednesday: 8 a.m. – 5 p.m.
Thursday: 8 a.m. – 5 p.m.
Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m.